A Silver Zsóry Apartmanok házirendje

Kedves Vendégeink,

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan
pihenhessenek!

Kulcs átadásával a szolgáltatás kezdetét veszi!
Kulcs átvételével a Silver Zsóry Apartman házirendjét a vendégek elfogadják, amit már foglaláskor elektronikus formában megismertek! (a szálláson nyomtatott formában is megtalálják) 

 1. Érkezés az apartmanba, okmányolvasó használata
  1 A szálláshely az érkezés napján 14 órától, az elutazás napján 10 óráig áll
  rendelkezésükre. 
  1.2 Tájékoztató a szállás elfoglalásakor kötelezően elvégzendő okmányellenőrzésről és beolvasásról
  2021.09.06. napjától minden szálláshelyen kötelező az okmányolvasó használata a szálláshelyre történő bejelentkezéshez, a magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt, 0 éves kortól. 
  Amennyiben a vendég okmány nélkül érkezik vagy megtagadja az okmány átadását, a szálláshelynek kötelessége visszamondani a szállást, megtagadni a kulcsátadást. Ezért kérjük, hogy indulás előtt ellenőrizzék az okmányok meglétét, érvényességét. Magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és
  okmányolvasásra.
  Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis, vizainfo.hu rendszerben rögzítésre. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra.
 2. Felelősségvállalás
  1 Az apartman nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
  2.2 Az apartman területére -beleértve annak kertjét – behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Az apartmanhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.
  2.3 Az apartman, udvarán több olyan terület, illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, kerti játékok stb.)
 3. Reklamáció
  1 Amennyiben a tartózkodás alatt az apartmannal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a tulajdonost. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 4. Az apartman elhagyása
  ​4.1 Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni.
  2 Az apartman elhagyásakor kérjük zárják el a vizet, kapcsolják le a villanyt és az elektromos gépeket, csukják be az ablakokat.
 5. Vészhelyzet
  1 Tűz esetén azonnal kezdje a mentést és hívja a tűzoltókat 105-ös vagy 112-es
  számon majd azt követően a szállásadót! Mobil: +36 30 9907 588
 6. Zenehallgatás és bulik tartása
  1 Az apartman hangos bulik rendezésére nem alkalmas!
  6.2 Legény és leánybúcsú nem tartható nálunk!
 7. Dohányzás és tűzvédelem
  1 Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos.
  7.2 A kertben dohányzásra kijelölt helyek: bejárat melletti része. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni.
  7.3 A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.
  7.4 Bármilyen nemű nyílt láng (pl.: gyertya) használata tilos!
 8. Tűzrakás és grill használat
  1 Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet szélcsendben a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos.
  A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról.
 9. Parkolás
  1 Ingyenes parkolás az udvarban! Maximum 2 autóval lehet. További kb. 2 autó parkolása ingyenesen az ház előtt!
 10. Berendezési tárgyak használata
  1 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat kérjük ne vegyék el a helyükről.
  10.2 A benti berendezési és használati tárgyakat kérjük ne vigyék ki a kertbe.
  10.3 Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.
 11. Tisztaság és takarítás
  1 Érkezéskor az apartman tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. A Vendégek ottlétük alatt maguk ügyelnek a tisztaságra.
  11.2 Elutazáskor az Vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.  
  11.3 Az ágynemű huzatot, kérésre egy héten túli tartózkodás esetén cseréljük a 7. napon! Árban benne van a vég takarítást.
 12. Étkezés és a konyha használata
  1 Kérjük, hogy a házban csak a konyhában és az étkezőben étkezzenek.
  12.2 Távozás előtt a használt edényeket, evőeszközöket szíveskedjenek elmosni és
  a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.
 13. Szemét elhelyezése
  1 Kérjük, hogy a szemetet a szemetesbe helyezzék minden esetben! Ez megtelne, kérjük ürítsék ki azt az udvarban található kukába. Köszönjük!
  13.2 A szelektív hulladék gyűjtést kérjük támogassa és a megfelelő zsákba tegye bele válogatva! Köszönjük!
 14. Fűtés
  1 Az apartman gázközponti fűtéssel rendelkezik, a kazán a lenti fürdőszobában található. A szobákban radiátorok vannak! A fürdőben törölköző szárító radiátor!
  14.2 A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a házigazda segítségét.
  14.3 Kérjük, hogy a fűtést az észszerűség és takarékosság elveinek megfelelően
  használják!
 • Fűtési időszakban szellőztessenek röviden.
 • Ha napközben hosszabban távol vannak a vendégházból állítsák a termosztátot
  alacsonyabb hőfokra.

15.  Kert
15.1 A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja.

 1. Eltört vagy elromlott tárgyak
  1 Amennyiben ittlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy elromlik,
  kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni tudjuk, illetve a javításról
  gondoskodni tudjunk.
  16.2 Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a
  vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen
  rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében
  szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a lenti elérhetőségek
  valamelyikén. Köszönjük!
 2. A szállás nem állat barát!
  Kivétel a vakvezető- és terápiás kutyák!
  Szabályok igazolt kivételes esetben kutyával érkezőknek:

  A Silver Zsóry apartman: az alábbi feltételekkel, szeretettel várja a kutyával érkező vendégeket:
  1 Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, mások testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. 
  17.2 Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. 
  17.3 A kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos.
  17.5 A kutyát a házban egyedül hagyni nem szabad, minden esetben köteles a gazdi a kutyát magával vinni.
  17.6 A kutyapiszok eltakarítása a kertből a gazdi feladata.
  17.7 A vendégházban és annak kertjében a kutya által okozott károkért a gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.   
  Alapvető elvárások a hozzánk érkező kutyákkal szemben:
  17.8 Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben.
  17.9 Ápoltan érkezzen a vendégházba.
  17.10 Élősködők ellen védett legyen.
  17.11 Hatóság által előírt, kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a gazdinak bizonyítani kell tudnia. Kérjük, hozza magával a kutya oltási könyvét.

 1. Egyéb rendelkezések
  18.1 Az apartmanból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás.
  Aki a felszólítás után is folytatja, akkor azonnali távozásra köteles!
  18.2 Kérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
  18.3 Az apartman nem tud felelősséget vállalni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, áramszünet stb.).
 1. Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!
Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Mezőkövesd Zsóry Gyöngyvirág utca 4 alatt található Silver Zsóry Apartman néven üzemelő szálláshelyen, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működik. A szállás elektronikus megfigyelőrendszerét az ingatlan tulajdonosa kezeli!
Tájékoztatjuk, hogy a kép rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt ingatlanba a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.
A kezelt adatok köre: a vendégek a kép látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a szerver 30 napig tárolja.
Az ingatlan tulajdonos által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.  A megfigyelés célja elsősorban a szálláshely vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálláshely vendégeinek a szálláshelyre behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem! Köszönjük
az elfogadását!

Értesítési cím: info@silverzsory.hu
Telefon: +36 30 9907 588

Köszönjük, hogy elolvasta és tiszteletben tartja vendégházunk Házirendjét!
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kíván!

Tisztelettel,
Silver Zsóry Apartmanok tulajdonosa: Tóth Tihamér